Dasar Privasi

Maklumat yang Dikumpulkan

+ NADI hanya mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman sesawang NADI sahaja. Maklumat yang NADI kumpulkan dihantar secara sukarela oleh pelanggan kepada NADI.

 

Maklumat Pengenalan Diri

+ Maklumat pengenalan peribadi pelanggan digunakan untuk memproses pesanan produk pelanggan, menyesuaikan maklumat profil pelanggan, mengemas kini status membeli-belah dalam talian di laman sesawang NADI dan juga untuk mengemas kini pelanggan NADI dengan berita terkini mengenai promosi.

 

Kerahsiaan

+ Maklumat peribadi pelanggan seperti butiran kad kredit dan nombor akaun bank berada di dalam keadaan yang selamat dan rahsia. NADI tidak akan berkongsi maklumat peribadi pelanggan kepada pihak ketiga. Laman web NADI menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk memastikan semua maklumat pelanggan sentiasa selamat.

 

Perubahan pada Dasar Privasi NADI Eleczone Solutions

+ NADI Eleczone Solutions mempunyai hak untuk melakukan perubahan / kemas kini kandungan Dasar Privasi tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pelanggan.

 

Keselamatan

+ Laman sesawang NADI menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan maklumat pengenalan peribadi pelanggan daripada bocor, pendedahan haram dan penggodaman. Namun perlu diingat bahawa setiap maklumat yang dihantar melalui Internet TIDAK 100% dijamin selamat dan terjamin